At pleje en have, er som at deltage i et livslangt skuespil !

Skuespillerne/Planterne kan udvikle sig meget forskelligt alt efter hvordan man instruerer/plejer dem.
Græsset kan klippes kort hver uge og blive et tæt, grønt tæppe, eller få lov til at udvikle sig til en vild og frodig blomster eng !
Et træ kan beskæres til at ligne et spændende bonsai træ eller til at blive et flot højt opstammet træ !
Planterne kan få vand, lys, luft og gødning og blive frodige og flotte, eller de kan fejlplaceres i traktosejord uden gødning og vand og blive syge dværgvækster !
God pleje kræver god indsigt. Har man den, er det at pleje en have en glæde og ikke en sur pligt. Alle kan blive instruktør i Deres egen have og bestemme hvordan naturens skuespil skal være i Deres have.
Men da al opstart er svær, kan der med fordel søges professionel bistand !